Inte alla hörn av min ParilaGrill blev mörka. Gjorde jag något fel?

Ja, detta är ganska vanligt. Hörnen och kanterna har inte samma direkta värmetillförsel från brännarna, vilket gör kryddningen svårare än på resten av ParilaGrill-ytan. Efter flera användningar blir kryddytan jämn.
Tillbaka till blogg